Marked - Salg - Distr.

Markedsføring, salg og distribusjon

 

 

 

 

Markedsstrategier og digital markedsføring

 

 

 

  • Vi utvikler markedsstrategier basert på oppdatert kunnskap om det nasjonale og de internasjonale reiselivsmarkedene. Vi besitter spisskompetanse på digital markedsføring og bistår gjerne både på strategisk og operativt nivå på dette området

 

 

Online booking og distribusjonsstrategier

 

 

  • Vi har bred erfaring i å utvikle distribusjonsstrategier og finne riktige salgskanaler for ulike produkter i de viktigste markedene for norske reiselivsaktører. Kostnadseffektive løsninger med fokus på lavest mulig provisjonsnivå for aktørene er et viktig grunnlag for oss i dette arbeidet

 

 

 

Salgskampanjer og relasjonssalg

 

 

  • Basert på erfaring fra ulike reiselivsbedrifter bidrar vi med utvikling av salgsstrategier og operative tiltak, både innenfor salg til forbrukere og innsalg til bransjeaktører. Vi har verktøy og virkemidler for utvikling av salgskampanjer (B2C) og relasjonssalg (B2B)

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved BBR AS