Destinasjonsutvikling

Destinasjonsutvikling

 

 

 

Reisemålsutvikling

 

 

 

  • Vi er kvalifiserte rådgivere for Reisemålsutvikling. I denne sammenheng vektlegger vi utvikling av reisemål basert på realisme i investeringsrammer og med konkrete planer. Vårt engasjement er stort der vi ser realistiske muligheter for utvikling av økt attraksjonskraft og økt verdiskaping hos aktørene.

 

 

Utvikling av bærekraftige reisemål

 

 

 

  • Vi er kvalifiserte rådgivere for reisemål som vil få ”Merket for bærekraftig reisemål” og har erfaring fra gjennomføring av bærekraft-prosesser.

 

 

 

Strategier for reisemål og destinasjoner

 

 

 

  • Vi har utviklet reisemålsstrategier med statusanalyse, beskrivelse av målbilde, vekststrategier og handlingsplaner for mange reisemål rundt omkring i hele landet. I vårt arbeid legger vi vekt på involvering, tydelige valg, realistiske ambisjoner og konkrete tiltaksplaner.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved BBR AS