Tjenester

Leveranser

 

Som prosjektledere, i form av "Management for Hire" eller i enkeltoppdrag leverer BBR AS:

 

 

 

Salg, markedsføring og distribusjon

 

 • Merkevarebygging - markedsstrategier og digital markedsføring

 

 • Online booking og distribusjonsstrategier

 

 • Salgskampanjer og relasjonssalg

Analyse og strategiarbeid

 

 • Gjennomføring av markedsanalyser og andre analyser

 

 • Utvikling av forretningsstrategier/forretningsplaner for bedrifter

 

 • Kommunale- og fylkeskommunale reiselivsstrategier - utredninger

Produktutvikling, prising og pakketering

 

 • Utvikling av reiselivsprodukter og konsepter

 

 • Utvikling av opplevelsesprodukter og aktiviteter

 

 • Kobling mellom reiseliv og kultur

 

 • Leverandør til Innovasjon Norge’s Kompetanseprogram for Reiselivsnæringen

Prosjekt- og prosessledelse

 

 • Prosjektledelse av nettverks- og klyngeprosjekter

 

 • Prosessledelse

 

 • Management for Hire

 

 

Destinasjonsutvikling og bærekraftig utvikling

 

 • Reisemålsutvikling

 

 • Utvikling av bærekraftige reisemål

 

 • Strategier for reisemål og destinasjoner

Copyright © All Rights Reserved BBR AS