Analyse- og strategiarbeid

Analyse- og strategiarbeid

 

 

 

 

 

Gjennomføring av markedsanalyser og andre analyser

 

 

  • Vi gjennomfører markedsanalyser, analyser av reisemål, produkter og verdiskapingsanalyser. I denne sammenheng samarbeider vi med anerkjent analysefirma og bruker vår spissede kommersielle reiselivskompetanse på å få fram et nøyaktig og relevant kunnskapsgrunnlag

 

 

 

 

Utvikling av forretningsstrategier/forretningsplaner for bedrifter

 

 

  • Basert på Alexander Osterwalder sin ni-trinns modell for utvikling av forretningsmodeller med tillegg av markedsvurderinger, konkurrentanalyser og budsjetter – utarbeidet vi komplette Forretningsplaner for gründere, etablerte bedrifter, nettverk og reisemål

 

 

 

 

Kommunale- og fylkeskommunale reiselivsstrategier - utredninger

 

 

  • Vi leder prosesser med utvikling og skriving av kommunale- og fylkeskommunale reiselivsstrategier og utredninger av ulike tema innen reiselivet og tilgrensede næringer

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved BBR AS