Prod.utv - pris - pakker

Produktutvikling, prising og pakketering

 

 

Utvikling av opplevelsesprodukter og aktiviteter

 

 

  • Med bakgrunn i anerkjent innovasjonsmetodikk utvikler vi sammen med aktører ”Reason to go”-produkter og pakker. Vi definerer målgrupper, reisebehov og arbeider frem løsninger og produkter sammen med aktørene. Vi legger vekt på at produktene testes og har distribusjon før de selges.

 

 

 

 

  • Oppbygging av priser, netto- og bruttopriser, provisjon og bruttofortjenestemargin er områder vi besitter god kompetanse. Vi har utviklet kalkyle-verktøy i excel-format som vi gjerne deler med våre kunder

 

 

 

 

 

Leverandør til Innovasjon Norge’s Kompetanseprogram for reiselivsnæringen

 

 

 

  • Vi er leverandør til Innovasjon Norge av kursene ”Pakketering, distribusjon og salg” og ”Cruise Pakketering”. Til sammen har vi levert over 70 kurs med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

 

 

 

 

  • Kursene er bygd opp som praktiske arbeidsøkter for deltakerne der utvikling av produktpakker som skal i salg kommende sesong er i fokus. Se presentasjon av kurset her.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved BBR AS