Team

Vår kompetanse

 

Vi er spesialiserte rådgivere for reiselivet og har reiselivsbedrifter, destinasjonsselskaper, kommuner, fylker og statlige etater som oppdragsgivere. Vi engasjerer oss i mindre prosjekter, men liker helst å arbeide over tid med en oppdragsgiver.

 

Vår kompetanse er først og fremst innen kommersielle områder som produktutvikling, prising, salg, distribusjon og markedsføring. Vi utvikler også forretningsstrategier og strategier for reisemål og områder. Vi er dessuten erfarne prosjekt- og prosessledere og tar gjerne på oss prosjektlederoppdrag for enkeltbedrifter, nettverk eller reisemål.

 

Sist, men ikke minst, må vi nevne at vi er godkjent av Innovasjon Norge for å drive reisemålsutvikling og utvikling av bærekraftige reisemål.

 

BBR løser en rekke oppgaver i samarbeid med norske og internasjonale miljøer. Andre leveranser er foretaket alene om.

 

Verdigrunnlaget i BBR som ligger til grunn for alle leveranser, kunderelasjoner og relasjoner til andre samarbeidspartnere er

kvalitet, integritet og nyskaping.

 

 

 

 

 

Børre Berglund har arbeidet innen ledelse og administrasjon og med salg, distribusjon, markedsføring og omdømmebygging av norske reiselivsprodukter og Norge som reisemål i 20 år.

Børre har sin faglige bakgrunn fra Høyskolen og Universitetet i Tromsø har bred internasjonal erfaring gjennom et 6 års opphold i Hamburg hvor han ledet Norges Turistråds virksomhet i Sentral-Europa.

BBR AS v/ Børre Berglund, mobil 90 05 68 69, bb@bbr.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariell Hagen ble ansatt i BBR AS i august 2014, og kommer fra stillingen som produktansvarlig i Destination Lofoten.

Med bachelor i reiseliv og destinasjonsutvikling fra Høgskolen i Lillehammer i bunn har hun bygd erfaring gjennom ulikt prosjektarbeid og utvikling av Lofoten som reisemål spesielt innen distribusjon og markedsføring innen web, trykksakproduksjon og cruise. Gjennom flere års tett arbeid med reiselivsbedrifter har Mariell god forståelse for utfordringer bedriftene møter i utviklingsarbeid og markedsføring av sine produkter.

Mariell Hagen, mobil 452 55 154 mh@bbr.no

 

1.desember 2016 fratrer Mariell sin stilling i BBR AS. 1.januar 2017 vil hennes etterfølger, Agnete Ryeng, tiltre.

 

Copyright © All Rights Reserved BBR AS