Klynge- og prosjektledelse

Klynge- og prosjektledelse

 

 

 

Prosjektledelse av nettverks- og klyngeprosjekter

 

 

  • Vi har lang og bred erfaring fra ledelse av klynger og nettverk. I over fire år har vi ledet en klynge av 57 reiselivsbedrifter i Nord-Norge som arbeider med utvikling av Nordlys- og vinterturisme. ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har ord på seg å være en vellykket klyngesatsing med sterk gjennomføringsevne og gode resultater. Se nettverkets nettside vintertroms.no

 

 

 

 

  • I tillegg har vi erfaring fra ledelse av 15 bedriftsnettverk innen reiselivet i ulike deler av landet. I denne sammenheng har vi bistått med utvikling av nettverksprosjekter, søknader, finansiering og gjennomføring av prosjektene.

 

 

 

Prosessledelse

 

 

 

  • I gjennomføring av mer kompliserte utvikling- og strategiprosesser har vi ved ulike anledninger ivaretatt prosessledelse og sørget for bred involvering i målrettede positive, men ikke alltid ukompliserte, prosesser. Vi har meget god prosessledererfaring fra ulike deler av reiselivet, det offentlige og i samspillet mellom det offentlige og næringen

 

 

 

Management for Hire

 

 

 

  • Vi tilbyr også leie av markedssjef, salgssjef, produktutviklingsleder, utviklingsleder eller kapasitet på andre relevante områder for reiselivsbedrifter, reisemålsselskaper eller andre reiselivsselskaper. Lengde og omfang av oppdrag avklares med oppdragsgiver

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved BBR AS